Contact|

Werken aan een stevige pedagogische basis


27 juni 2023 | Bildung.city Amsterdam

Inclusief themanummer Pedagogiek in Praktijk

PIP 132

Het pedagogisch vakblad Pedagogiek in Praktijk (PIP) komt in juni met een speciale editie over de Pedagogische Basis. Iedere deelnemer ontvangt uiteraard dit themanummer in de congrestas.


Pedagogiek in Praktijk

De themaredactie voor dit nummer, Dorien Graas en Maartje van Dijken, bereidt het nummer voor met onder meer

  • Interview door Maartje en Dorien met Micha de Winter  
  • Artikel door Josette Hoex en Marielle Balledux (NJi) n.a.v. het NJi-essay Opgroeien doe je samen, met
  • daarop de reacties vanuit het brede werkveld (van beleidsmakers tot ouders in de wijk).
  • Oudergespreksgroep buurtbasisschool; Opvoedacademies
  • De handelingspraktijk van het werken met vanuit de pedagogische basis  
  • Opleiding pedagogiek; profiel van de pedagoog; pedagogisch handelen vanuit verschillende perspectieven