Contact|

Werken aan een stevige pedagogische basis


27 juni 2023 | Bildung.city Amsterdam

Voorwaarden

Organisatie

Het programma van het Congres Werken aan een stevige pedagogische basis is ontwikkeld in samenwerking met Uitgeverij SWP. Mediapartner van het congres is het vakblad Pedagogiek in Praktijk (PIP). De organisatorische verantwoordelijkheid is in handen van congresbureau Logacom.
 

Datum en plaats

Het congres vindt plaats op dinsdag 27 juni 2023 in Bildung.City in Amsterdam.
 

Deelnamekosten

De deelnameprijs is € 239 excl. btw. Dit is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal.

U kunt zich inschrijven via het online aanmeldingsformulier. Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u een factuur voor de betaling van de deelnamekosten.
 

Algemene Voorwaarden

Bij aanmelding zijn de Algemene Voorwaarden van Logacom van kracht. Kijk hiervoor op www.logacom.nl.
 

Kortingsregeling

PiP-abonnees: ontvangen € 30,- korting op hun deelname.
Voorwaarde is opgave van uw abonneenummer, dat hebben wij nodig om uw korting te kunnen verwerken. Het nummer kunt u vinden op de adresdrager op de seal van het tijdschrift.  

Annuleringsregeling

Voor annulering gelden de volgende termijnen:
  1. Bij annulering vóór 13 juni 2023 bent u 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen 13 juni en 20 juni 2023 bent u 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering na 20 juni 2023 bent u de volledige deelnamekosten verschuldigd.
Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits dit van tevoren schriftelijk aan de organisatie is gemeld.
 

Contactpersonen

Programmaverantwoordelijke
Paul Roosenstein 
planning@logacom.nl
 
Backoffice:
Mariska Witteveen
 

Nadere informatie

Logacom BV, www.logacom.nl
T. 020-3203364